1. CONTACT

     • Add:No.2, Anmin Road, Dongqiao, Huangtai Town, Xiangcheng District, Suzhou City
     • E-mail: hanchengcheng@www.635ka.com
     • Abroad:0512-65088578
     • CN:0512-68220866
     • AD:0512-68201030
     • Fax:0512-68550568